Øyelegene Birgit Grini Axe ved Glimt Øyeklinikk Åsane og Pia Wadel-Andersen ved Nesttun Øyelegesenter vil fra 01.01.21 samle sine to praksiser i en ny gruppepraksis, Glimt Øyeklinikk Kronstad AS.

Adressen er  Møllendalsveien 65C. Fusjonen skjer for å møte dagens krav til effektiv og stabil drift, med synergieffekter ift ansatte og utstyr.

KONTAKT

Glimt Øyeklinikk
Møllendalsveien 65C
5009 Bergen

Telefon: 55 60 55 50
E-post: post@glimtoyeklinikk.no

VELKOMMEN!

Pasientlisten tilhørende de to eksisterende praksiser vil følge de respektive legene til nye lokaler. Når det gjelder nyhenvisninger til de to øyelegene, skal dette foregå som før. Vi fortsetter å ta i mot pasienter fra samme geografiske områder som tidligere.

Optikerforretningen som i dag har lokaler i tilknytning til Glimt Øyeklinikk i Åsane, vil bli drevet videre i de samme lokalene i Åsane av optikerene, dog med nytt navn: Blink Optikk.

Vi gleder oss til å møte gamle og nye pasienter i moderne, gode lokaler som er plassert på bakkeplan. Det er gode bussforbindelser til området, og det nye bybanestoppet på Fløen vil være i umiddelbar nærhet når banen mellom Fyllingsdalen og sentrum åpner i 2022/23. Flere oppmerkede parkeringsplasser i garasje like ved klinikken. Grunnet noe begrensede parkeringsmuligheter, oppfordrer vi flest mulig til å benytte kollektivtransport.