Erfaring viser hvor viktig det er at flere leger med samme spesialitet holder til i samme klinikk. Dette vil føre til større samlet kompetanse som gir faglig utvikling for legene og – ikke minst – sikkerhet for pasientene ved at vi får mulighet til å diskutere og undersøke de vanskelige problemstillingene sammen.

  • Øyefaget er i en rivende teknologisk utvikling, og det kommer stadig nytt utstyr på markedet som både forenkler og øker kvaliteten på øyeundersøkelsene. Dersom vi er flere å dele på utstyrsparken, så vil det være mulig for oss å være i forkant og gjøre flere gode investeringer i utstyr som kommer pasientene til gode både for diagnostisering og behandling.
  • Vår dyktige stab av hjelpepersonell har ulik tilspisset kompetanse. I en gruppepraksis får de anledning til i større grad å bruke sin kompetanse på undersøkelse av ulike aldersgruppers særlige behov og likeledes de ulike øyesykdommene.
  • Ved akutt eller planlagt fravær kan vi sikre at pasientene som trenger det, får gjennomført nødvendige undersøkelser og at oppfølgningen av undersøkelser og prøvesvar ivaretas uavhengig av fravær.

FELLES ERFARINGER

Vi, Pia Wadel-Andersen og Birgit Grini Axe, har jobbet sammen i en årrekke. Dette både ved øyeavdelingen på Haukeland Universitetssykehus, i privatpraksis, og i avtalehjemmel deler av arbeidstiden.

Det er veldig mange mennesker som har behov for øyeundersøkelse, og det er per i dag lange ventetider hos alle avtalespesialister. Vi finner alle aldersgrupper blant våre pasienter, men den aldrende befolkningen er overrepresentert. I så måte må øyefaget forberede seg for fremtiden nå som eldrebølgen treffer oss, der enda flere vil ha behov for øyeundersøkelser og behandling uten at dette skal gå på kompromiss med kvaliteten på arbeidet som blir gjort eller pasientens behov for informasjon. I tillegg er de yngste blant oss en stor del av vår pasientgruppe, og vi ønsker at alle barn, og foreldre, skal føle seg trygge og ivaretatt hos oss.

Vi har en stolthet for å gi våre pasienter den best mulige behandling, og vi har et felles ønske om å finpusse hvordan pasientflyten gjennom klinikken skal fungere, og dermed gi oss effektive arbeidsdager slik at  nåtidens og fremtidens mål for god og effektiv undersøkelse av pasienter blir ivaretatt. Vi har mange spennende idéer, og gleder oss til å dra nytte av felles kunnskap og trøst når vi nå fusjonerer våre praksiser.